Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

8.Camp elèctric 1

- Problema 1:
Dues càrregues puntuals l'una positiva i l'altra negativa creen un camp elèctric. Es demana la intensitat de camp i el potencial en un punt.

- Problema 2:
Càlcul de l'energia potencial d'un sistema de tres càrregues situades als vèrtexs d'un triangle.

- Problema 3:
Una partícula carregada es mou per entremig de les plaques d'un condensador.

- Problema 4:
Una partícula carregada es mou per entremig de les plaques dun condensador horitzontal. El camp elèctric i el camp gravitatori li fan fer una trajectòria parabòlica.

- Problema 5:
Dues esferes de radis diferents i amb càrregues i potencials diferents es posen en contacte. Es demana la càrrega que passa de l'una a l'altra.


8.Camp elèctric 2

- Problema 6:
Una partícula carregada es mou per entremig de plaques amb potencials diferents.

- Problema 7:
Una partícula carregada és disparada contra una càrrega puntual creadora d'un camp elèctric.

- Problema 8:
Un camp creat per dues càrregues puntuals. S'ha de calcular la intensitat en un punt de la línia que uneix les càrregues i el potencial en dos punts. Una càrrega es mou per aquesta línia.

  Camp elèctric - 2                     P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem