Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

4.Pèndols 1

- Discusió teòrica dels problemes del pèndol cònic.

- Problema 1:
Càlcul de forces, velocitat i freqüència d'un pèndol cònic a partir del radi del MCU.

- Problema 2:
Busquem l'acceleració d'un cotxe a partir de l'angle que fa un pèndol penjat al sostre.


4.Pèndols 2

- Problema 3:
Càlcul de la tensió del fil d'un pèndol que gira en un pla vertical.

- Problema 4:
Tensió del fil quan l'angle és de 30º.


  Pèndols - 1                     T1   P1   P2   P3   P4


endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem