Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

3.Dinàmica 1

- Problema 1:
Una força F puja un cos per un pla inclinat amb fregament.

- Problema 2:
Un fil que passa per una politja té un cos penjat a cada cap.

- Problema 3:
Un fil que passa per una politja té un cos que penja en un cap i a l'altre un cos que llisca per un pla horitzontal.

- Problema 4:
Un fil que passa per una politja té un cos que penja en un cap i a l'altre un cos que puja per un pla inclinat.


3.Dinàmica 2

- Problema 5:
Una força fa lliscar per un pla horitzontal dos cossos en contacte.

- Problema 6:
Un cos està penjat en un dinamòmetre al sostre d'un ascensor.

- Problema 7:
Una força F puja un cos verticalment fins a una certa altura. Cal buscar la velocitat que li produeix, l'altura màxima i la velocitat final.

- Problema 8:
Un fil que passa per una politja té, en un cap, una caixa penjada amb un cos a dins i a l'altre cap hi ha un cos que llisca per un pla horitzontal.


3.Dinàmica 3

- Problema 9:
A partir del gràfic v-t d'un ascensor, cal explicar el seu moviment i calcular la tensió del cable.

- Problema 10:
Equacions d'un disc horitzontal que es posa a girar. S'ha de calcular el temps i les voltes quan un cos col·locat al cim és centrifugat.

- Problema 11:
Un cos petit s'aguanta sense caure adherit a un costat vertical d'un altre cos més gros que és accelerat.

  Dinàmica - 3                   P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   P9   P10   P11


endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem