Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

Òptica geomètrica
Llum 1

- 1.Reflexió i refracció de la llum.

- 2.Reflexió total.


- 3.Prisma òptic i làmina transparent de cares paral·leles.

- 4.Dispersió de la llum.

- Problema 1:
Càlcul de l'índex i de l'angle de refracció a partir de l'angle límit.

- Problema 2:
Càlcul de l'angle d'incidència quan el raig reflectit i el refractat fan un angle de 90°.


Llum 2

- 5.Mirall pla.

- 6.Miralls esfèrics.

- 7.Mirall còncau.

- 8.Mirall convex.


Llum 3

- 9.Lents.

- 10.Imatges en lents convergents.

- 11.Imatges en lents divergents.








  Llum - 3                  T1   T2   T3   T4   P1   P2   T5   T6   T7   T8   T9   T10   T11










endarrera inici
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem