Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

11.Ones 1

- 1.Concepte d'ona harmònica. Equació d'ona.

- Problema 1:
Càlcul de les magnituds característiques d'una ona a partir de l'equació.


- Problema 2:
Càlcul de l'elongació i de la velocitat de vibració d'un punt d'una ona en un cert instant.11.Ones 2

- 2.Periodicitat del moviment ondulatori.

- 3.Diferència de fase entre dos punts d'una ona.

- Problema 3:
Equació d'ona d'una corda i dibuix en un cert instant.11.Ones 3

- 4.Interferències entre dues ones.

- 5.Difracció de les ones en orificis i en obstacles.

- 6.L'efecte Doppler.

- 7.L'ona de xoc.


11.Ones 4

- Problema 4.
Amplitud de vibració de punts d'un medi per on es propaguen dues ones i dèntiques.


- Problema 5:
Equació de vibració de punts d'un medi per on es propaguen dues ones idèntiques.


- Problema 6:
Interferències d'ones d'amplitud i freqüències diferents.
11.Ones 5

- Problema 7.
Càlcul de la freqüència que rep un receptor en moviment quan el focus sonor està en repòs.


- Problema 8.
Càlcul de la freqüència que rep un receptor en repòs quan el focus sonor està en moviment.


- 8.Pulsacions.
  Ones - 4        T1   P1   P2   T2   T3   P3   T4   T5   T6   T7   P4   P5   P6   P7   P8   T8
endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem