Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

9.Camp magnètic

- Problema 1:
Un protó fa una òrbita circular dins d'un camp magnètic uniforme. Càlcul del radi, període ...

- Problema 2:
Comportament d'un protó, un electró i un neutró quan travessen un camp magnètic.

- Problema 3:
Força que rep un fil conductor que passa per dins d'un camp magnètic.

- Problema 4:
Un camp magnètic mou una barra per la qual passa un corrent elèctric.

- Problema 5:
Càlcul del radi de la trajectòria dels ions per dins d'un espectrògraf de les masses.


9.Inducció electromagnètica

- La força electromotriu induïda. La llei de Faraday i de Lenz.

- L'autoinducció. Corrents de tancament i obertura d'un circuit.

- Problema 6:
Una barra es mou per un camp magnètic i es produeix una f.e.m. induïda.

- Problema 7:
Una barra horitzontal cau d'una certa altura i el camp magnètic terrestre li indueix una f.e.m.
  La inducció electromagnètica         P1   P2   P3   P4   P5   T1   T2   P6   P7









endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem