Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

2.Projectils 1

- Problema 1:
Projectil vertical disparat amunt des d'una certa altura.

- Problema 2:
Dos projectils verticals disparats en sentits contraris i temps diferents.

- Problema 3:
Construcció i estudi dels gràfics del moviment d'un projectil vertical.


2.Projectils 2

- Equacions del moviment dels projectils oblics.

- Problema 4:
Altura màxima i abast d'un projectil oblic.

- Problema 5:
Estudi de la velocitat i de l'acceleració d'un projectil oblic.


2.Projectils 3

- Problema 6:
L'energia i el radi de curvatura d'un projectil oblic.

- Problema 7:
Un avió deixa anar un paquet. S'ha de calcular la posició i velocitat del paquet en relació a l'avió.

- Problema 8:
Un projectil oblic cau sobre d'un camió en moviment.

- Problema 9:
Projectil vertical amb fregment amb l'aire.

- Problema 10:
Projectil oblic. L'altura màxima i l'abast. Els components intrínsecs de l'acceleració en un cert instant.
  Projectils - 2            P1   P2   P3   T1   P4   P5   P6   P7   P8   P9   P10
endarrera gira full
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem