Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

5.Energia 1

- Problema 1:
Una vagoneta baixa d'una certa altura i fa un ris.

- Problema 2:
Una molla comprimida dispara un cos per un pla horitzontal amb fregament..

- Problema 3:
Un cos baixa per un pla inclinat amb fregament. Hem de calcular el coeficient.

- Problema 4:
Un cos baixa per un pla inclinat sense fregament i comprimeix una molla. Cal buscar la força elàstica segons el tros comprimit.


5.Energia 2

- Problema 5:
Una força puja un cos per un pla inclinat amb fregament.

- Problema 6:
Separem un pèndol de la seva posició d'equilibri i hem de calcular la tensió del fil al punt més baix.

- Problema 7:
Una força F puja un cos verticalment fins a una certa altura. Cal buscar la velocitat que li produeix, l'altura màxima i la velocitat final.

- Problema 8:
Un cos és disparat amunt per una molla vertical. Es demana la força, la velocitat i l'altura màxima

- Problema 9:
Un cos és disparat avall des d'una certa altura. Hi ha fregament amb l'aire. Ens donen el temps de baixada i ens demanen la velocitat final. També el temps de pujada, suposant que hi ha el mateix fregament i l'altura màxima. Tot comparat amb el cas de no haver-hi fregament.

  Energia - 2                     P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   P9
Aquest problema es pot resoldre per dinàmica.


endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem