Índex  Cinemàtica  Projectils  Dinàmica  Pèndols  Energia  Xocs  Gravitació  Camp elèctric  C.magnètic  MHS  Ones  So  Llum
Temes relacionats i problemes

Cinemàtica 1, MR

- Problema 1:
Persecució de cotxes amb MRU

- Problema 2:
Persecució de cotxes amb MRUV

- Problema 3:
Dos camions, separats una certa distància, surten per trobar-se amb MRUV i diferència de temps.

- Problema 4:
Descripció d'un moviment a partir del gràfic v-t. Obtenció de les equacions.

- Problema 5:
Estudi comparatiu d'un gràfic x-t d'un mòbil amb un gràfic v-t d'un altre mòbil.

- Problema 6:
Un altre estudi comparatiu de dos gràfics com en el problema 5.

Cinemàtica 2, MC

- Problema 7:
A partir de la velocitat d'un cotxe calculem el període i la freqüència de les rodes.

- Problema 8:
Un punt que roda a 30 r.p.m. frena i para.

- Problema 9:
Un punt de la perifèria de la roda d'un cotxe té dos moviments superposats l'un és MCU i la'altre MRU.

- Problema 10:
Un ascensor puja a velocitat constant i la bombeta cau del sostre. Es fa un estudi del moviment de la bombeta des de fora de l'ascensor i des de dintre.  Cinemàtica - 2                     P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   P9   P10endarrera endavant
   Altres pàgines:   El català d'abans i el català d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Història de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaç  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem