Índex  Cinemātica  Projectils  Dināmica  Pčndols  Energia  Xocs  Gravitaciķ  Camp elčctric  C.magnčtic  MHS  Ones  So  Llum
La impressiķ dels problemes
  Només cal clicar la icona de la impressora i se'ns obrirā la pā-gina que s'ha d'imprimir.

     Llavors s'ha de tornar a clicar la mateixa icona i s'imprimeix la pāgina.

    Alerta de no fer-ho mai a tra-vés del menú del navegador.

    Hi ha 101 problemes que ocupen 59 pāgines.
Exāmens de 2n BTX
Problemes proposats en exāmens, explicats i resolts detalladament.

Exāmens del curs 2006-07
Problemes resolts de mecānica i de camps gravitatori i elčctric de 2n de BTX.
Punts de teoria
aplicats a la resoluciķ de problemes
 Comentaris
   Visiteu boncatala.com
Fisica en flash: Continguts
1.Cinemātica Moviment rectilini uniforme i uniformement accelerat. Mōbils que es troben o que es persegueixen. Cālculs a partir de les equacions. Interpretaciķ de grāfics x-t i v-t de moviments rectilinis.
2.Projectils Continua la cinemātica amb l'estudi dels projectils verticals, dels grāfics de la posiciķ, velocitat i acceleraciķ. Equacions i problemes de projectils oblics.
3.Dināmica Estudi de la segona llei de Newton en el pla inclinat, tensiķ dels fils, forces mútues, forįa de fregament, forįa elāstica i complementat amb cālculs de cinemātica.
4.Pčndols Estudi de pčndols que fan diferents moviments: circular en un pla vertical o en un pla horitzontal (pčndol cōnic) o moviment rectilini uniformrment accelerat.
5.Energia A partir de les energies potencial, cinčtica i elāstica i de la guanyada pel cos que rep un treball o perduda en calor pel fregament, es fan cālculs de velocitats, altures, tensions dels fils, forces elāstiques, etc.
6.Xocs Xocs inelāstics entre cossos i amb pčndols. Cālculs d'energies. Xocs en dues dimensions. Xocs elāstics en una dimensiķ. Explosions. Xoc elāstic i centre de masses.


7.Camp gravitatori Caiguda d'un meteorit: cālcul de la gravetat i de la velocitat final. Satčlˇlits: velocitat, energia , període etc. Massa d'un planeta a partir de la gravetat a la superfície.
8.Camp elčctric Camps creats per cārregues puntuals. Intensitat de camp i potencial. Partícules carregades que es mouen entremig de les plaques d'un condensador. Energia d'un conjunt de cārregeues puntuals.
9.Camp magnčtic Cārregues en moviment a dins d'un camp magnčtic. Sentit de la intensitat de corrent originada en una espira per la variaciķ de flux magnčtic. Corrents de tancament i obertura d'un circuit.


10.Moviment harmōnic simple Després de deduir les equacions del MHS hi ha problemes de cinemātica, de dināmica i d'energies amb pčndols i molles.
11.Ones Concepte d'ona i equaciķ d'ona. Cālculs per trobar l'equaciķ d'ona i cālculs a partir de l'equaciķ d'ona. Interferčncies, difracciķ, efecte Doppler, ona de xoc, etc.
12.Ones sonores Ones estacionāries. Cordes sonores i tubs sonors oberts i tancats. Cālculs de freqüčncies i longituds d'ona. Ressonāncia. L'escala musical.
13.Llum Reflexiķ i refracciķ de la llum. Miralls i lents. Prisma, dispersiķ de la llum. Problemes de reflexiķ i refracciķ.

Josep Maria Domčnech i Roca
Pāgina lliure de drets d'autor. Es poden imprimir 59 pāgines de problemes
de 2n BTX fets en flash i 75 pāgines de teoria i problemes fetes en PDF


Autor: Josep Maria Domčnech i Roca. IES Ramon Muntaner. Figueres (Alt Empordā).

endavant
E-mail a l'autor de la pāgina
   Altres pāgines:   El catalā d'abans i el catalā d'ara  El boncatala   50 anys d'escoltisme a Figueres  Escoltes de Figueres   Histōria de l'IES Ramon Muntaner i aparells dels antics laboratoris  Museu IES R.Muntaner   L'empresa jove, moderna i eficaį  Visual Tecnology     Club de rem Empuriabrava  Xon's rem