Alguns punts de teoria


       Aquí es fa un petit repàs, de forma molt elemental, d'alguns conceptes i lleis de la Física i de com s'apliquen a la resolució de problemes.      
      Per imprimir o fer còpia d'aquests apunts, cliqueu les icones del marc del document en PDF o picant amb el botó dret del ratolí sobre el document. Mai des del navegador.